BLACK WEEK
SPRAWDŹ
Dowiedz się więcej

Wyprzedaż z okazji Czarnego Piatku, obniżka cen nawet do -50%

Najlepsze szkolenie online antymobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu

Szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji zawodowej

Przetestuj wypełniając formularz!

Najlepsze szkolenie online antymobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu - nie można wyświetlić obrazu

ŚWIĄTECZNA
OBNIŻKA CEN

30% taniej

Szkolenia gotowe nawet do

Dowiedz się więcej

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
- szkolenia online

Podanie adresu e-mailu oraz innych danych kontaktowych w poniższym formularzu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie przez Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 73, 00-834 Warszawa (dalej: Smart) na podany adres e-mail linku aktywacyjnego oraz innych danych umożliwiających dostęp do demonstracyjnej wersji szkoleń: "Mobbing w organizacji", "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu" oferowanego przez Smart jak również na założenie przez Smart konta w portalu dolineo.com, za pomocą którego może Pani/Pan korzystać z demonstracyjnej wersji szkoleń oferowanych przez Smart. Smart niniejszym informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych .

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Otrzymaj dostęp do wersji testowej na 14 dni.

Zyskasz szeroką perspektywę na temat mobbingu i jego skutków dla organizacji.

Zyskasz umiejętność rozpoznawania mobbingu i odróżniania go od konfliktów interpersonalnych.

Przekonasz się, że dobre relacje w pracy oznaczają większą efektywność i lepsze zdrowie pracowników.

Będziesz wiedzieć, jak pielęgnować zdrowe środowisko pracy, by zapobiegać przypadkom mobbingu i dyskryminacji.

Będziesz w stanie szybko rozpoznać niepokojące sygnały w Twoim otoczeniu i adekwatnie reagować, gdy poczujesz, że Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu może doświadczać mobbingu lub dyskryminacji.

Wypełnij formularz!

Dzięki szkoleniom:

Visualizing your program

ikona-gwiazda - antymobbing - nie można wyświetlić obrazu

Zrozumiałe

ikona-scorm - antymobbing - nie można wyświetlić obrazu

Zadziała!

Komputery i urządzenia mobilne (HTML5).

Państwa lub nasza platforma (SCORM).

Skuteczna nauka

ikona-karta - antymobbing - nie można wyświetlić obrazu

Praktyczne porady, prawdziwe scenki sytuacyjne, ćwiczenia utrwalające prawidłowe postawy.

Trudna tematyka przedstawiona w zrozumiały

i precyzyjny sposób.

Visualizing your program

Szkolenie e-learning mobbing w pracy - obraz nie może zostać wyświetlony

Przeciwdziałaj mobbingowi i dyskryminacji w swojej organizacji

Gotowe szkolenie e-learningowe

Od 13 lat dostarczamy dedykowane i gotowe szkolenia

e-learningowe, które działają na wielu platformach
e-learningowych - komercyjnych i open-sourcowych
.

Standardy SCORM i AICC nie są nam straszne.

Pełna obsługa procesu szkoleń

Zajmiemy się obsługą procesu szkolenia:

import użytkowników, zaproszenia, przypomnienia, powiadomienia, certyfikaty, wsparcie techniczne, raportowanie. Zaufaj naszemu zespołowi!

Personalizacja i aktualizacja

Dostosuj treść szkoleń do swojej organizacji.

Dodamy procedury, zmienimy scenki, załączymy pliki.

administracja-biuro-kurs-BHP-onilne - nie można wyświetlić obrazuIkona-gotowe szkolenie mobbing i dyskryminacja w pracy - nie można wyświetlić obrazuIkona-pełna obsługa szkolenia mobbing i dyskryminacja w pracy - nie można wyświetlić obrazuIkona-personalizacja szkolenia mobbing i dyskryminacja w pracy - nie można wyświetlić obrazu

Kurs opracowany z ekspertami

Testy wiedzy

Ćwiczenia, scenki sytuacyjne oraz test wiedzy

Certyfikat

ikona-certyfikat - mobbing w miejscu pracy - nie można wyświetlić obrazu

Wygeneruj certyfikat (PDF) potwierdzający udział w szkoleniu

ikona-tarcza - mobbing w miejscu pracy - nie można wyświetlić obrazuikona-ołówek - mobbing w miejscu pracy - nie można wyświetlić obrazu

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń szkoleniowych ekspertów.

Szkolenie online mobbing - nie można wyświetlić obrazuSzkolenie online mobbing - nie można wyświetlić obrazuSzkolenie online mobbing - nie można wyświetlić obrazu
Szkolenie e-learningowe - mobbing w pracy i dyskryminacja w zatrudnieniu - nie można wyświetlić obrazu

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

Angażująca fabuła opowiada o zaginionej cywilizacji, która upadła wskutek zaniedbań na polu relacji międzyludzkich (forma gry fabularnej).


Liczne case-studies, w których trzeba zidentyfikować zachowania kwalifikowane zgodnie z obowiązującym prawem jako mobbing, gwarantują zdobycie niezbędnej wiedzy w tej dziedzinie.

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia na temat mobbingu w miejscu pracy:

Mobbing i nierówne traktowanie. Mobbing w organizacji.

Kurs na temat mobbingu ujęty w formie infograficznej. Ekrany merytoryczne przeplatane są opisami sytuacji „z życia wziętych”. Uczestnik kursu ma w nich za zadanie podjąć decyzję dotyczącą rozpoznania rodzaju zjawiska lub sposobu postępowania w opisanej sytuacji.

Zaufali nam:

logo PARP - nie można wyświetlić obrazulogo Hebe - nie można wyświetlić obrazulogo Rossmann - nie można wyświetlić obrazulogo Innogy - nie można wyświetlić obrazu

Nasi Klienci polecają szkolenia:

Przeciwdziałaj mobbingowi i dyskryminacji!
Sprawdź szkolenie e-learningowe na platformie Dolineo!

POPROSZĘ DEMO

Smart informuje, że:


1. dane kontaktowe Smart to: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa;

2. Smart przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza w celu uzyskania dostępu do demonstracyjnej wersji szkolenia „Ocena Okresowa” oferowanego przez Smart (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Smart, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą ze Smart), w celu udostępnienia Pani/Panu demonstracyjnej wersji szkolenia „Ocena Okresowa” oferowanego przez Smart (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Smart w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń);

3. Pani/Pana dane będą udostępniane tylko w razie potrzeby: dostawcom usług zapewniającym Smart funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe, zaufanym partnerom Smart współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów i Kontrahentów Smart;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5. są Państwo uprawnieni do żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych – prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem oraz udostępnienia Pani/Panu demonstracyjnej wersji szkolenia „Ocena Okresowa” oferowanego przez Smart a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem i udostępnienia Pani/Panu demonstracyjnej wersji szkolenia „Ocena Okresowa” oferowanego przez Smart;

6. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

BLACK FRIDAY


Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę.

29.11-6.12.2019 r.

WEEK


Szkolenia gotowe oraz abonament Dolineo nawet do 50% taniej!

Regulamin promocji "Świąteczna obniżka cen - szkolenia gotowe nawet do 30% taniej", zwanej dalej Promocją:

  1. Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.
  2. Każdy Klient, który do dnia 31.12.2018 r. zakupi pakiet szkoleń gotowych bądź roczny dostęp do całej platformy szkoleniowej Dolineo o wartości powyżej 10 000,00 zł netto otrzyma 10% rabatu, o wartości powyżej 20 000,00 zł netto otrzyma 20% rabatu, o wartości powyżej 30 000,00 zł netto - otrzyma 30% rabatu.
  3. Poprzez dokonanie zakupu uważa się przesłanie skanu podpisanego przez osobę do tego uprawnioną zamówienia na adres e-mail pracownika Dolineo.
  4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Poprzez Twoje ustawienie przeglądarki pozwalające zapisywać i udostępniać dane zapisane w plikach cookies wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) w celu poprawieniu funkcjonalności serwisu oraz remarketingu usług Smart. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.Dowiedz się więcej